Os ydych chi am anfon eich cynhyrch cerddorol, postiwch e i'r cyfeiriad oddi tano. Mae'n well ganddon ni dderbyn tracie ar CD os yn bosib, ond ma feinal, Mini-Disg neu caset yn OK. Croeso i chi anfon sioe eich hyn atom ni hefyd.

Plis peidiwch a e-bostio MP3's aton ni - ma nhwn'n clogio lan ein blyche e-bost. Diolch.

Plas Amgen
5 Cilgant
Llandwrog
Gwynedd LL54 5TD
Cymru / Wales.

info@radioamgen.com
Adref | Archif | Dolenni | Cyswllt